Algemene informatie over lidmaatschap

Adreswijziging doorgeven
Je adreswijziging kun je doorgeven via de LTV Leusden App.

Restitutie bij ziekte en/of blessure
Leden die door ziekte of blessures gedurende het seizoen of een deel daarvan niet in staat zijn te tennissen, kunnen dit melden bij de ledenadministratie.

In sommige gevallen wordt een gedeelte van de contributie terugbetaald. Nadat je jouw spellabel hebt ingeleverd bij de ledenadministratie, wordt de restitutie als volgt vastgesteld.

Afmelden na 1 april:

in april : 70%
in mei : 50%
in juni : 30%

Bij melding na 1 juli kan helaas geen restitutie meer plaatsvinden.

Bijvoorbeeld:
Raak je geblesseerd in de maand april dan krijg je 60% van de betaalde contributie terug. Als je in mei geblesseerd raakt, krijg je 50% terug. Voor leden die geblesseerd raken in juni geldt dat ze nog 30% terug ontvangen van de betaalde contributie. Het is wel belangrijk dat de blessure direct wordt gemeld en dat het ledenpasje wordt ingeleverd. Zolang een ledenpas niet wordt ingeleverd ontvangt men geen geld terug. Ook personen die in augustus melden dat ze al sinds bijv. mei geblesseerd zijn, ontvangen geen geld meer terug.

Voor trainingsgelden wordt geen restitutie verleend.

Lidmaatschap opzeggen
Jammer dat je ons gaat verlaten! Het opzeggen van je lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk vóór aanvang van het volgende seizoen, dus uiterlijk vóór 31 december van het lopende jaar, bij de ledenadministratie aangereikt te worden.

Mondelinge opzeggingen kunnen en willen wij niet accepteren en verwerken. Deze zullen daarom als niet ontvangen beschouwd worden. Na schriftelijke opzegging van een lidmaatschap ontvang je van ons een bevestiging per mail die geldt als bewijs van uitschrijving.