Privacyverklaring

In dit document (Privacy Statement) is beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij proberen de tekst zo duidelijk mogelijk te maken, maar schroom niet om ons vragen te stellen als iets onduidelijk is, dan wel u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen. Stuur uw vraag en/of verzoek via mail naar [email protected]

Inleiding

LTV Leusden is een enthousiaste tennisclub geholpen door vele vrijwilligers.  Ook LTV moet zich houden aan de nieuwe Europese wet die verplicht dat wij geen misbruik maken van uw persoonlijke gegevens.  Deze wet is bekend onder de titel AVG. 

Wat doet de tennisclub met uw gegevens?

1. LTV voert een ledenadministratie uit, daarvoor is het nodig om uw persoonsgegevens, uw foto (voor het ledenpasje) en uw bankrekeningnummer (voor automatische incasso) vast te leggen.

2. LTV organiseert  toernooien, evenementen en communiceert met alle geïnteresseerden hierover via website, whatsapp, email, social media, digitale nieuwsbrief en een eigen LTV tennis-app. Daarvoor is het nodig om uw naam, 06-nummer en uw email vast te leggen. Tevens kan het gebeuren dat uw naam, foto of video op de diverse communicatiekanalen getoond wordt. Ook is het mogelijk dat u zichtbaar bent op één of meerdere webcams.

Wat garandeert de tennisclub

1. LTV ziet er op toe dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de hierboven genoemde processen. Wij verstrekken uw gegevens aan derden voor het verzorgen van de financiële-, salaris- en ledenadministratie. Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten wat betekent dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen.

2. Bij inschrijving als nieuw lid wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens in de hierboven genoemde processen. 

3. Bij de bestaande leden wordt verondersteld dat zij impliciet  toestemming hebben verleend. Dit omdat anders met terugwerkende kracht een intensieve correspondentie verricht moet worden door de vrijwilligers.

4. U kunt altijd verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen. Stuur hiervoor een verzoek naar [email protected]  Uw betaalgegevens moeten echter van de belastingdienst wel 7 jaar na uitschrijving bewaard blijven.  

5. Naam, adres, telefoonnummer,  email,  foto’s en video's bewaren wij eeuwig voor  gebruik bij reünie, jubileum e.d. 

6. Dat de beelden van de beveiligingscamera's alleen voor het bestuur toegankelijk zijn en alleen bekeken worden als dit noodzakelijk is.

7. Dat de beelden van de webcam op het dak van het clubhuis niet opgeslagen worden.

Afsluiting

LTV heeft het recht om deze Privacy Statement te wijzigen. De actuele versie is de versie die op de website te vinden is. Als u het ergens niet mee eens bent waarderen wij het dat u eerst contact opneemt met ons via het mailadres [email protected]  Echter wij willen u erop wijzen dat u ook een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de Rechtbank.