Lidmaatschappen

LTV Leusden kent een jaarlidmaatschap dat loopt van 1 april t/m 31 maart. Het is mogelijk op op ieder moment gedurende het jaar lid te worden. Op deze pagina lees je alles over de type lidmaatschappen die we bieden. 

Inhoud:
1. Type lidmaatschappen en tarieven
2. Tussentijdse aanmelding
3. Algemene informatie
4. Lid worden

1. Type lidmaatschappen en tarieven

Jeugdlidmaatschap
LTV Leusden heeft drie pakketten voor jeugdlidmaatschap. We noemen dat het Alles-in-1-lidmaatschap omdat er meerdere onderdelen in die pakketten zitten. Lees hier verder.

Senioren & 65+ lidmaatschap
Tarief: € 192,- euro

Studentenlidmaatschap
In Leusden zien we veel jongeren na de middelbare school stoppen met hun sport. Dit komt onder andere doordat zij vertrekken uit Leusden of doordat ze zelf voor de kosten moeten opdraaien. Om het tennissen toegankelijker en betaalbaarder te maken voor studerende jongeren heeft LTV Leusden besloten om de voorwaarden voor het studentenlidmaatschap te vereenvoudigen.

Een studenten lid betaalt 50% van de normale contributie. Om voor een studentenlidmaatschap in aanmerking te komen moet je een MBO, HBO of WO opleiding volgen en dit kunnen aantonen door het overleggen van een geldige studentenpas of inschrijvingsbewijs. De maximum leeftijd voor een studentenlidmaatschap is 26 jaar.

Tarief minderjarige studenten: €50,-
Tarief meerderjarige studenten €96,-.
Trainingen zijn niet bij deze tarieven inbegrepen.

Ondersteunende leden:
Tarief: € 25,- euro

Niet spelend lid:
Tarief: € 50,- euro

2. Tussentijdse aanmelding

Bij latere aanmelding in het jaar is niet de volle contributie verschuldigd. De dan verschuldigde contributie kent het volgende verloop in percentages van het jaarcontributiebedrag.

Aanmelding na:
1 april   100%
1 mei    100%
1 juni      70%
1 juli       60%
1 aug.     50%
1 sept.    40%
1 okt.      30%
1 nov.     30%
1 dec.     30%

Bij tussentijdse spelhervatting dient de reeds betaalde contributie aangevuld te worden tot de dezelfde percentages van de contributie als bij tussentijdse aanmelding.

3. Algemene informatie

- Inschrijfgeld nieuwe leden éénmalig € 18,50
- Contributie wordt standaard geïnd middels automatische incasso.
- Geen automatische incasso? LET OP: Een groot deel van de bovenstaande tarieven gelden bij de afgifte van een automatische incasso. Is er geen sprake van automatische incasso dan wordt er € 3,- administratiekosten gerekend. Voor elke betalingsherinnering en/of niet inbare automatische incasso wordt € 5,- extra in rekening gebracht.
- Wil je overstappen naar de automatische incasso voor je lidmaatschap? Dan kun je dit doorgeven aan de ledenadministratie.

4. Lid worden

Lid worden van LTV Leusden? Dat kan via dit inschrijfformulier. In dit formulier kan je opgeven voor welke type lidmaatschap je kiest.