Accommodatie Roadmap 2020

Zoals op de ALV van 12 februari met de aanwezige leden is gedeeld, gaan we dit jaar eens goed naar de status van onze 40 jaar oude accommodatie kijken. 

Het bestuur heeft gemeend een 4-tal scenario’s verder uit te werken in een projectteam en zo de impact en het kostenplaatje helder te krijgen. De volgende scenario’s worden verder uitgewerkt:

Scenario 1: Renovatie huidige clubhuis 
Scenario 2: Nieuwbouw clubhuis zonder padel
Scenario 3: Nieuwbouw clubhuis met padel
Scenario 4: Alternatieve ideeën

Met de nodige eigen deskundigheid en eventuele inhuur van externe expertise zullen we deze scenario’s nader uitwerken om zo tot een goed vergelijk te kunnen komen en dit in een ledenraadpleging aan de vereniging voor te leggen, zodat het juiste besluit genomen kan worden. Er is op dit moment dus nog geen enkel besluit genomen, behalve dat we de accommodatie situatie verder gaan onderzoeken.

Denk jij dat je relevante expertise hebt om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in het projectteam? Meld je dan aan bij Reinier Reumer via rreumer@vimdscr.nl

 

Clubnieuws Overzicht