Enquête najaar 2021 – resultaten

In het najaar hebben wij 2 enquêtes gehouden (senioren en junioren) en we willen graag op de hoogte brengen over de uitkomsten. De respons bij de senioren was overweldigend (367 reacties, 44% van alle ondervraagden) en bevestigt nogmaals de betrokkenheid van onze leden. 

Bij de jeugd hebben 46 ouders en/of kinderen de enquête ingevuld (28%). De verkregen inzichten willen we gebruiken om zowel een aantal korte termijn verbeteringen te formuleren maar ook ten behoeve van het opstellen van het technisch beleid voor de langere termijn. Wij willen iedereen die heeft deelgenomen nogmaals danken voor jullie tijd en wijsheid. 

Senioren:

Vrijspelen:

 • Over het algemeen weten mensen elkaar goed te vinden, maar 25% vindt het nog steeds lastig om een tennismaatje te vinden – dat geldt met name voor de wat nieuwere leden
 • Baancapaciteit en/of beschikbaarheid van de banen wordt door 68% als gemiddeld of minder ervaren en 60% van de leden wil vaker vrij kunnen spelen, 25% staat eventueel open om dit eventueel te doen bij aangrenzende clubs
 • Daarnaast geeft bijna 50% van de leden aan om meer in de winter te willen spelen mits er meer capaciteit beschikbaar is in de hal / blaashal – meeste leden zijn bereid om hiervoor extra te betalen
 • Het huidige afhangsysteem met een combinatie van thuis en op de club afhangen werkt goed voor 40% van de leden,  35% zou willen veranderen naar 100% via de app en 18% wil 100% afhangen op de club
 • Qua afhangtijden is er een groot animo om langer te kunnen doorspelen – 55% zou zowel enkel als dubbel 50/60 minuten kunnen afhangen 

Trainingen: 

 • Van alle respondenten volgen maar liefst 55% zomertraining en de helft daarvan herfst/winter training
 • De belangrijkste reden voor mensen om te trainen is om ‘beter worden’ en 75% geeft aan hierin voldoende te worden gefaciliteerd
 • Qua trainingen is men het minst tevreden over de kosten en de wisselende kwaliteit van de trainers
 • Ongeveer de helft van de leden geeft aan te overwegen in grotere groepen te trainen (groep van 8) als dit wordt aangeboden 
 • Bijna 60% van de mensen die nu trainen geven aan het liefst het hele jaar te willen doortrainen, hiervan zou de helft dat het liefst doen binnen (hal of blaashal) en zou daar extra geld voor over hebben
 • Ongeveer 50% van senioren die op dit moment al trainen heeft eventueel interesse in een alles-in-1 pakket afhankelijk van de prijs / aanbod

Competities / activiteiten: 

 • Bijna 65% van de leden doen regelmatig mee aan competities en/of toernooien georganiseerd door LTV. Clubkampioenschappen en voorjaarscompetitie zijn de vaakst genoemde opties, maar ook andere (interne) competities zoals de winterhal en ladder worden goed bezocht.   
 • Rond 60% van de leden neemt weleens deel van externe toernooien

 

Jeugd alles-in-1:

 • Veruit de meeste jeugd kiest voor het US-Open pakket (63%) waarbij 1 keer trainen is inbegrepen , de overige jeugd heeft veel het Wimbledon pakket waar 2 keer trainen het hele jaar inbegrepen is
 • 65% van de jeugd geeft aan minimaal 2 keer per week te tennissen (training, instuif, competitie), maar er is ook nog een behoorlijke groep die daar niet aan toekomt
 • Competitie bij jongere kinderen (rood/oranje) wordt door sommige jeugd / ouders als belastend ervaren
 • Ongeveer 76% van de ouders vindt het prijsniveau van de pakketten acceptabel, de andere kwart vindt het aan de dure kant
 • De optie om in het 1e jaar laagdrempelig kennis te maken met tennis (50 euro korting op US-open) wordt als heel positief ervaren (82%)
 • Hoeveel de meesten (90%) tevreden zijn met de communicatie, blijkt uit de enquête dat niet altijd alles even duidelijk is
Clubnieuws Overzicht