LTV Leusden kiest voor nieuw clubhuis

Tijdens een drukbezochte Algemene LedenVergadering in het Sports Business Center hebben de leden van LTV Leusden gekozen om een nieuw clubhuis te gaan bouwen.

Het bestuur presenteerde samen met de accommodatie commissie een aantal scenario's aan de leden:

  1. Huidige situatie laten en alleen onderhoud plegen
  2. Kleinschalige renovatie
  3. Grootschalige renovatie
  4. Volledig nieuw clubhuis
  5. Een alternatieve locatie (is niet aan de orde momenteel)

Na presentatie van de verschillende scenario's, waarbij ook de berekening van de Total Cost of Ownership een verhelderend inzicht gaf over wat wij als vereniging kwijt zouden zijn aan het clubhuis over een periode van 25 jaar. Hierna ontstond een uitgebreide discussie met veel vragen over en weer en vervolgens werd er overgegaan tot stemming. Het overgrote deel van de aanwezigen stemde voor de nieuwbouw. In dit scenario bestaat ook de mogelijkheid om 2 padelbanen op ons park aan te leggen, maar verwacht hier de komende 6 maanden nog geen nieuwe ontwikkelingen over. We gaan eerst aan de slag met de nieuwbouw.

Zoals bij eenieder bekend zijn de bouwprijzen het afgelopen jaar fors gestegen. Het bestuur heeft dan ook besloten om budget-gestuurd te gaan bouwen. Wat kunnen we binnen onze begroting financieren, zonder dat de contributie bovenmatig hoeft te stijgen en wat kan er voor dat budget gerealiseerd worden? De leden zullen regelmatig op de hoogte gehouden worden over de voortgang en ook geraadpleegd worden als er prangende keuzes gemaakt moeten worden. Het bouwteam gaat nu verder met gebruikersinventarisaties en het uitwerken van bestekken en tekeningen.

Ook is tijdens de ALV de begroting voor 2022 aangenomen, waarbij de contributie met €4 zal stijgen naar €180,- per jaar. Het bestuur heeft van de ALV nog wel wat huiswerk meegekregen om te kijken in hoeverre de Alles-in-1 pakketten voor de jeugd voordeliger gemaakt kunnen worden.

Op naar een mooi sportief 2022; een jaar waarin we met LTV Leusden grote stappen gaan zetten.

 

 

 

Clubnieuws Overzicht