Accommodatie: nieuwbouw of renovatie?

Op 25 november hebben we onze 2e ALV van dit jaar. Naast de presentatie van de begroting van 2022 is een ander agendapunt de accommodatieplannen van LTV Leusden.

We delen met jullie een meer jaren onderhoudsbegroting die we hebben opgesteld met de accommodatie commissie. We gaan inzoomen op: 1. renovatie van ons huidige clubhuis, 2. een plan voor nieuwbouw waarbij de tennishal en de squashbanen blijven bestaan en een nieuw clubhuis wordt gebouwd op de plek waar nu de tennistafel  staat, dus tegen de tennishal en de squashbanen aan, en waarbij we de optie voor padel krijgen.

We zullen uitvoerig stilstaan bij renovatie en nieuwbouw, en de meerjarige kosten voor beide scenario’s. We hopen op een grote opkomst, zeker omdat we strategische plannen voor onze club gaan bespreken,

Jij komt toch ook de 25e! Reserveer de datum alvast in je agenda.

Clubnieuws Overzicht