Wijzigingen afhangbord: speeltijd dubbelen

De speeltijd voor alle banen zijn gewijzigd naar 60 minuten voor dubbelen. Voor singelen blijft de speeltijd 30 minuten.

Om ervoor te zorgen dat tijden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten hebben we voor de banen die thuis vooraf te reserveren zijn (banen 7 t/m 10) blokken van 30 minuten ingesteld.

Hierdoor hopen we dat er beter wordt aangesloten en er geen gaten meer zullen vallen tussen de speeltijden. 
Voor de overige banen die op de club op de dag zelf te reserveren zijn kan nog steeds per 5 minuten worden gereserveerd. 

We gaan deze instellingen de komende maanden evalueren, en aanpassen waar nodig.

Clubnieuws Overzicht