Bericht van de voorzitter

 

In een normaal jaar zouden we al een nieuwjaarsreceptie achter de rug hebben en ons voorbereiden op de vrijwilligersavond eind januari. In een normaal jaar zouden we lekker in de hal kunnen tennissen of buiten kunnen dubbelen. Maar alles is nu anders. Niet alleen 2020 was een raar jaar, het begin van 2021 voorspelt ook niet veel goeds. Een avondklok, wie had dat 12 maanden kunnen denken?

 

 

Terugblik 2020

Kijken we terug naar 2020 dan hebben we wat mindere ervaringen gehad: 

We hebben een tijdje stil gelegen met tennissen.

We hebben met toezichthouders getennist. 

De lustrum festiviteiten zijn niet doorgegaan. 

We hebben ons zonder horeca moeten redden, maar nog veel erger:

Perfect Café heeft zich zonder ons moeten redden. 

 

Maar gelukkig waren er ook een aantal hoogtepunten:

We hebben een nieuwe tribune op baan 1 (waar je perfect op 1,5 meter afstand van elkaar kunt zitten). 

Er heeft een recordaantal van 367 deelnemers meegedaan aan de clubkampioenschappen.

Ons ledenaantal is met 100 toegenomen tot maar liefst 968 leden. 

We hebben financieel een goed jaar achter de rug, o.a. doordat we meer leden hebben gekregen en de meeste activiteiten (helaas) niet zijn doorgegaan.

 

2021 biedt nieuwe kansen

De voortekenen voor het komende jaar zijn momenteel nog niet positief. We hopen dat we dit jaar meer activiteiten kunnen houden dan vorig jaar, te beginnen met de voorjaarscompetitie. Maar dat wordt nog spannend de komende weken. 

 

Een coronajaar met lockdown biedt ook kansen om zaken anders aan te pakken. En dat willen we ook gaan doen.

 

Ten eerste verplaatsen we de Algemene Leden Vergadering (ALV) van februari naar 20 mei, in de hoop dat we de ALV in ons vertrouwde clubhuis kunnen houden.

 

Ten tweede willen we onze recreatieve activiteiten onder de loep nemen. We zijn in 2019 gestart met de Ledencommissie, maar we weten niet of dit ook de juiste structuur is voor de toekomst.

 

Ten derde (maar eigenlijk ten eerste) gaan we ons tennis technische beleid vernieuwen. Ons huidige beleid gaat al weer een aantal jaar mee en past niet meer op alle onderdelen bij de vereniging die we nu zijn en de vereniging die we straks willen zijn. 

 

De komende maanden willen we met een groepje enthousiaste leden in een werkgroep aan de slag met het beleid van onze vereniging. Hoe gaan we ons tennis & trainingsbeleid vormgeven? Welke recreatieve activiteiten willen we aanbieden? Hoe kunnen we dat het beste organiseren? 

 

Onze trainer Marc Weerdenburg wil de kar trekken als aanjager voor het tennis technische deel en hij zal hier deze week meer informatie over sturen.

 

Meld je aan!

Voor al deze plannen zoeken we nog vrijwilligers die mee willen denken, mee willen doen en mee willen helpen. Heb jij beleidsmatige ideeën? Tennis-technische ideeën? Of heb je een leuk idee voor een activiteit? Meld je dan aan! Wil je gewoon helpen met bijvoorbeeld parkonderhoud of een jeugdactiviteit of iets anders meld je dan vooral ook aan. Er is altijd iets leuks te doen.

 

Je kunt je aanmelden via voorzitter@ltvleusden.nl of 06-3740 7876. Of bel me als je een vraag hebt of meer wil weten.

 

Mede namens het bestuur wens ik iedereen heel veel sportieve hoogtepunten toe voor het nieuwe seizoen. We hopen dat corona ons de mogelijkheid geeft meer wedstrijden en toernooien te spelen. Maar boven alles hopen we dat iedereen gezond blijft.

 

Met sportieve groet,

Herman van Hunnik

Voorzitter LTV Leusden

 

Clubnieuws Overzicht